Hond

Een pup in huis is meestal een groot feest. De jonge hond zal even aan u en de veranderde situatie moeten wennen maar staat open voor alle nieuwe indrukken. Hiervan kunt u gebruik maken bij de training van uw hond. Het betreft hier niet alleen kunstjes maar vooral de omgangsregels met mens en dier.

De pup kent vaak niet meer dan z’n moeder en nestgenootjes. Nu moet hij leren dat er allerlei andere honden zijn. Laat de pup (indien mogelijk los) spelen met betrouwbare en compleet gevaccineerde honden. Zo leert hij zich sociaal naar andere honden te gedragen. Het loslaten in een vroege fase voorkomt dat de hond als puber niet op de baas let, maar z’n eigen gang gaat. Als jonge pup zal uw hond meer op u letten en niet weg lopen.

Hem een keer laten schrikken door u te verstoppen achter een boom, zal de hond er extra op attenderen op de baas te letten in plaats van andersom.

Honden discrimineren onderling, maar ook naar mensen. Uw hond zal ook anders gekleurde mensen, mensen met een pet of een paraplu, joggers en fietsers, kinderen in alle soorten en maten etc. moeten ontmoeten en als normaal moeten gaan beschouwen. Verder is het handig om de hond te wennen aan het reizen met een bus of een trein.

En deze periode is geschikt om de pup te leren dat er ook andere dieren bestaan. We kunnen echter niet genoeg benadrukken om zo spoedig mogelijk met uw pup op puppycursus te gaan.

NIEUW!

Sinds 1 april 2013 is in Nederland een chip- en registratieverplichting voor honden van kracht. Elke hond die er na 1 april 2013 in Nederland is bijgekomen, moet gechipt zijn. Kort samengevat komt het neer op het volgende:

  • Pups die vanaf 1 april 2013 in Nederland geboren worden, dienen binnen 7 weken na de geboorte gechipt te worden en binnen 8 weken na de geboorte bij een aangewezen databank te worden geregistreerd.
  • Alle honden, ongeacht de leeftijd, die vanaf 1 april 2013 geïmporteerd worden, moeten voordat zij Nederland binnenkomen al gechipt zijn en dienen binnen 2 weken worden geregistreerd. Deze registratieplicht geldt niet voor honden die in Nederland met hun baasje op vakantie zijn, mits het verblijf in Nederland niet langer dan 3 maanden duurt.

Sinds 29 december 2014 zijn ook de paspoorten vernieuwd waarbij chipgegevens en rabiësentingen geseald moeten worden om vervalsingen tegen te gaan. Meer informatie vindt u op www.licg.nl

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen op telefoonnummer 0575 43 23 00 of 0545 275089