voor spoed, bel 0575 - 43 23 00 (Almen) en kies keuze 1. info@dapoostnederland.nl

Mobiele Paardenpraktijk

Dierenartsenpraktijk Oost Nederland biedt u de mogelijkheid om röntgenologische en/of echografisch onderzoek bij u thuis uit te voeren. Hiervoor bezitten wij een mobiel röntgensysteem en echografietoestel. Daardoor kunnen wij op locatie röntgenologische keuringen en screenings, peesscans en eventueel ook kreupelheidsonderzoeken (mits de infrastructuur dit toelaat) doen.

Om deze onderzoeken te kunnen uitvoeren hebben wij een overdekte locatie nodig van minimaal 4,0 x 4,0 m met stopcontacten (minimaal 16 ampère). Hiermee bedoelen we geen stal

Voor kreupelheidsonderzoeken is het noodzakelijk om het paard goed en verantwoord te kunnen monsteren om kreupelheid vast te stellen. Hiervoor is een bestrate rechte lijn nodig van minimaal 25 meter, een verhard plein om te longeren (minimaal 12 meter doorsnede) en een rijbaan of longeercirkel.